Договір публічної оферти

Адміністрація порталу Kupidom.ua ( надалі - “Виконавець”),  відповідно до законодавства України, на основі статей  633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує укласти цей Публічний договір всім зацікавленим фізичним особам про надання рекламних послуг (надалі – “Договір”) на наступних умовах:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. «Послуги» – набір рекламних послуг, які надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Програмами надання послуг, які є невід’ємною складовою цього договору оферти.
1.2. «Оферта» – пропозиція від Виконавця, викладена  та адресована необмеженій  кількості фізичних осіб, укласти цей Договір з Користувачем в порядку і на умовах,  визначених цим Договором.
1.3. «Акцепт» –  безумовна і повна згода Користувачем з усіма умовами та пропозиціями договору Оферти та Програми надання послуг. 
1.4. «Веб-Cайт» – набір веб-сторінок в мережі Інтернет за адресою https://kupidom.ua, який є офіційним джерелом рекламних та інформаційних послуг від Виконавця, які надаються необмеженій кількості Користувачів
1.5. «Користувач» – фізична особа, що досягла вісімнадцятирічного річного віку і погоджується з усіма умовами Публічної Оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, тобто Акцептує (погоджується) з умовами Оферти 
1.6. «Виконавець» – Адміністрация порталу Kupidom.ua, яка за допомогою комп’ютерної програми  надає інформаційні та рекламні послуги Користувачам на передбачених цим Договором умовах.
1.7.  «Договір на надання послуг» – договір між Виконавцем і Користувачем на надання послуг, який укладається за допомогою Акцептування договору Оферти. 
1.8. Замовляючи рекламні послуги на сайті Користувач  Акцептує Оферту, тобто в повному обсязі погоджується з даним договором. 
1.9. Програма надання послуг  (надалі Програма) – веб-сайт у мережі Інтернет з унікальним дизайном, унікальним програмним кодом, який призначений для додавання і відображення письмових, фото, відеоматеріалів у вигляді оголошень у сфері нерухомості з метою їх рекламування. Включає в себе рекламні послуги та  умови надання таких послуг, їх строки, вартість; розділи: правила користування сайтом, політику конфіденційності, умови повернення коштів, договір Оферти. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Згідно з цим договором Оферти Виконавець бере на себе зобов’язання надати Користувачеві у мережі Інтернет на платній основі рекламні та інформаційні послуги з розміщення оголошень метою рекламування об’єктів нерухомості та суміжної, пов’язаної з ними інформації, а Користувач зобов’язаний прийняти та оплатити надані Послуги.  
2.2. Сторони погоджуються, що Користувач ознайомлений з усіма розділами сайту, що регламентують умови і правила надання рекламних та інформаційних послуг, які розміщені в футері (внизу) головної  сторінки сайту.  
2.3. Користувач погоджується, що ефективність рекламних послуг не залежить від Виконавця, претензії не приймаються. Виконавець не надає ніяких гарантій результатів за цим договором Оферти. 
2.4.  Погоджуючись з умовами даного договору Оферти, Користувач підтверджує, що він несе особисту відповідальність за розміщення неправдивих, неякісних матеріалів. 

3.  ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ.        

3.1. Послуги рекламування у вигляді пакету оголошень чи послуги ТОП надаються Користувачеві Виконавцем у вигляді  відображення у мережі Інтернет оголошень, що складаються з завантажених   текстових , фото , відео матеріалів Користувача, та іншої інформації згідно умов і правил веб - сайту Kupidom.ua, за допомогою програмного забезпечення.
3.2. Види рекламних послуг та їх строки дії вказані Адміністрацією порталу на сайті в розділі Послуги:  пакети оголошень з ціною та строком оголошення – 30 днів і строком дії пакету – 30 днів (тобто строк, у який потрібно подати оголошення); Послугою ТОП можна скористатися в особистому кабінеті при вчиненні дій з оголошенням та в момент  подачі оголошення. Вартість та строк дії Послуги ТОП вказані на сайті. 
3.3.  Після детального ознайомлення з Правилами сайту, Політикою конфіденційності, Умовами повернення коштів, розділом Послуги, та цим договором Оферти Користувач вибирає відповідну послугу і виконує оплату згідно з виставленим  рахунком у встановлений програмою спосіб. Послуга надається моментально разом з оплатою.
3.4. Після оплати виставленого рахунку зобов’язання Користувача по оплаті послуг вважаються виконаними.  
3.5. Вартість рекламних послуг може змінюватись Виконавцем в односторонньому порядку, без повідомлення Користувачів. Остаточна вартість відображається на сторінці Оплата пакета Публікацій та Оплата послуги ТОП
3.6.  Публічна оферта за цим договором  передбачає однакові умови використання послуг для всіх без винятку Користувачів.
3.7. Якщо Користувач скористався рекламною послугою, вважається, що він ознайомлений з цим договором Оферти, та в повному обсязі приймає його умови.  
3.8   Умови повернення коштів описані окремо, в розділі знизу на головній сторінці. Цей розділ є невід’ємною частиною договору оферти та обов’язковий для ознайомлення.
3.9. Рекламна послуга може надаватись не в повному обсязі і не весь строк внаслідок грубого порушення Користувачем Правил сайту при подачі або редагуванні оголошень, оголошення можуть бути видалені Адміністрацією порталу, компенсація не передбачена, претензії не приймаються. Якщо є можливість виправити оголошення, Користувач може скористатися такою нагодою з збереженням рекламної послуги. 
3.10. Оплата рекламних послуг можлива тільки в національній валюті.
3.11.  Виконавець не несе відповідальності за помилкові дії Користувача при рекламуванні, подачі, редагуванні, видалені, деактивації в архів оголошень. Всі ці функції доступні на порталі та несуть у собі конкретну мету при роботі з оголошеннями. Згода з договором  Оферти передбачає повне розуміння цих функцій і наслідків неправильного їх використання. 
3.12. Адміністрація порталу має право вносити зміни в договір Оферти в односторонньому порядку, які означають зміну умов діючого договору,  також Виконавець має право на відгук публічної Оферти. 
3.13. Договір Оферти вважається не дійсним у випадку його погодження недієздатною особою. 
3.14. Адміністрація порталу не несе відповідальності за несвоєчасне використання рекламних послуг. 
3.15. Не ознайомлення Користувача з договором Оферти не звільняє його від відповідальності. 

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1.  Виконавець має право змінювати структуру, дизайн, контент та інші технічні характеристики веб-сайту в односторонньому порядку на власний розсуд без погодження з Користувачем.
4.2. Виконавець має право використовувати всі текстові, фото та відео матеріали Користувача, що стосуються оголошень на свій розсуд, передавати їх своїм партнерам для покращення ефективності рекламування. 
4.3. Виконавець  має право надавати всім зацікавленим Користувачам  публікувати відгуки на оголошення Користувачів.
4.4. Виконавець має право на отримання оплати за надані рекламні послуги в повному обсязі. 
4.5. Виконавець має право змінювати та припиняти роботу веб-сайту, в односторонньому порядку, з правом повідомляти або не повідомляти Користувача. 
4.6. Виконавець має право відмовити у наданні послуг, деактивувати реєстрацію користувача, без права повернення коштів, якщо: Користувач порушує діюче законодавство, даний договір Оферти, Правила Сайту, Політику конфіденційності; якщо Користувач порушує права інших Користувачів; якщо Користувач вказав про свою особу недостовірні дані.
4.7. Виконавець має право запросити у Користувача додаткові документи для підтвердження персональних даних;  документи на об’єкт, що рекламується, у випадку підозри недостовірності інформації про об’єкт.
4.8. Виконавець зобов’язується прикладати зусилля для безперебійної і якісної роботи порталу за даним договором Оферти, за умови відсутності форс-мажорних обставин.  
4.9. Виконавець зобов’язується дотримуватися правил  “Політики конфіденційності” Користувачів

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

5.1. Користувач зобов’язаний надавати про себе тільки достовірну інформацію, розміщувати на порталі тільки достовірні об’єкти нерухомості з актуальним описом, фото, ціною, адресою та іншими технічними характеристиками. 
5.2. Користувач зобов’язується видалити профіль і покинути веб-сайт, якщо він не згодний повністю або частково з умовами договору Оферти, Політикою конфіденційності, Правилами сайту, Умовами повернення коштів. 
5.3. Користувач особисто несе відповідальність за збереження свого логіну та паролю від сторонніх осіб. У разі несанкціонованого доступу до свого акаунту, він повинен своєчасно повідомити по це Адміністрацію порталу. 
5.4. Не порушувати прав інтелектуальної власності порталу нерухомості Kupidom.ua та інших користувачів

6. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1. Виконавець не гарантує безперебійної роботи веб-сайту і відсутності помилок у роботі програмного забезпечення, але виконавець зобов’язується стабілізувати роботу веб-сайту в максимально скорочені терміни.  
6.2. Вся інформація, розміщена на веб-сайті несе в собі тільки рекламну, інформаційну мету і розміщується на власний розсуд Користувачами. Виконавець знімає з себе відповідальність за недостовірну і помилкову інформацію. 
6.3. Виконавець надає послуги для рекламування об’єктів нерухомості, та не є учасником комерційних угод. Всі претензії між собою вони вирішують без участі Виконавця. 

7. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

7.1. Припинення договору Оферти можливе за згодою сторін.
7.2. При зміні законодавства України, при цьому виконання своїх обов’язків Виконавцем неможливе. 
7.3. При порушенні користувачем Правил сайту, даного договору Оферти, зокрема пунктів 5.1-5.4.
7.4. При видаленні свого профілю.
7.5. Якщо внаслідок зміни законодавства України змінились обставини цього договору і одна із сторін не погоджується з його умовами. 
7.6. В інших випадках, обумовлених чинним законодавством України

8. ФОРС – МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від взаємної відповідальності внаслідок непередбачуваних подій, незалежних від волі сторін (наприклад, військове положення, війна, стихійне лихо, епідемія, пожежа, рішення керівництва держави), що веде до неможливості виконання своїх зобов’язань. 
8.2 Обставини форс-мажору визначаються діючим законодавством України

Сторони домовились, що всі суперечки вирішуються між ними шляхом переговорів, а у випадку  не досягнення  компромісу – згідно норм діючого законодавства України.