Політика конфіденційності

    Використання сайту означає повну і безумовну згоду Користувача з цією Політикою конфіденційності та зазначеними в ній цілями і умовами обробки його персональних даних.

Отримуючи доступ до Сайту, користуючись ним та надаючи персональні дані Користувач сайту погоджується та надає однозначну згоду на збір, передачу, обробку, використання і розкриття своїх персональних даних у порядку, вказаному в цих Правилах та у відповідності з вимогами чинного законодавства України (далі -«Згода»).

Дана згода на обробку персональних даних надається відповідно до вимог законодавства України.

Ця Згода діє протягом невизначеного строку. Строк зберігання персональних даних цією Згодою необмежений. Персональні дані обробляються у строк, не більший ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення та мети, визначеної цією Згодою.

На підтвердження вищевикладеного, Користувач, заповнюючи на сайті форму і вказуючи свої персональні дані,підтверджує згоду на їх обробку в порядку і на умовах, описаних вище.

Інформація, яку Користувач надає Адміністрації/Власнику Сайту, може включати:

прізвище, ім'я, по батькові, адреса електронної пошти, номер мобільного телефону, місто проживання, логін, пароль, фотографії, поштову адресу; листування між Користувачем і Адміністрацією сайту; запис будь-яких оголошень, які Користувач розмістив на Сайті; дані по бухгалтерських або фінансових операціях, в тому числі операції, здійснювані через Сайт або через платіжні системи; деталі щодо відвідувань Користувачами Сайту.

З кожним відвідуванням Сайту може збиратися інформація, що стосується пристроїв, що використовуються Користувачем і мереж, до яких він приєднується, коли користується Сайтом.

Надаючи персональні дані Користувач підтверджує, що права визначені Законом України «Про захист персональних даних» йому відомі та зрозумілі.

Всі Користувачі можуть відвідувати Сайт, не розголошуючи при цьому будь-які персональні дані. При цьому, не надання Користувачем необхідної інформації, запитуваної у відповідних секціях введення інформації та в інших розділах сайту, може спричинити за собою неможливість надання сайтом Користувачам певних послуг.

Права користувачів щодо обробки їх персональних даних включають в себе, зокрема, право на включення, оновлення або видалення персональних даних з інформаційної системи Сайту. 

Адміністрація сайту обробляє персональні дані для доступу в панель авторизації, розміщення оголошень, розміщення реклами, зв'язку з Користувачем, в тому числі для відправлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання сайту, надання послуг, обробки запитів Користувача, визначення потреб Користувачів, відображення рекламних оголошень, надання рішень і послуг, які найбільш відповідають потребам Користувачів, здійснення маркетингової діяльності, зокрема, рекламування товарів та послуг, розповсюдження рекламних матеріалів, включення персональних даних до внутрішніх інформаційних систем і баз, поштових та електронних розсилок, збору інформації, забезпечення реалізації відносин у сфері встановлення та розширення контактів з потенційними контрагентами, для забезпечення реалізації договірних відносин.

Користувач може в будь-який час безоплатно отримати свої персональні дані через Особистий кабінет, щоб відредагувати, доповнити або видалити інформацію, яка є неточною. Користувачі зобов'язані вносити в свій акаунт правдиву, точну і повну інформацію, а також забезпечувати її актуальність. Користувач може в будь-який час видалити свій обліковий запис.